เกี่ยวกับเรา 

ตลอดปี 2020 ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Dressed มุ่งเน้นพัฒนาร้านอาหารของเราเพื่อให้เป็นร้านอาหารสุขภาพชั้นนำที่พร้อมมอบอาหารที่ดีและการบริการที่รวดเร็ว จึงได้ปรับโฉมแบรนด์ใหม่เป็น getfresh ด้วยแนวคิดใหม่ เมนูใหม่ รูปลักษณ์ และสาขาใหม่มากมาย วันนี้ getfresh ยังคงเป็นผู้นำตลาดสำหรับผู้ที่จริงจังกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างสมดุล

ที่มาของเรา

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากผู้ก่อตั้งสองคน ซึ่งเป็นเพื่อนกันและได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ โดยมุ่งมั่นที่ต้องการเผยแพร่ให้คนกรุงเทพฯ หันมาสนใจในการทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการริเริ่มทำแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ จนเกิดการรวมตัวของลูกค้าที่ใส่ใจเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถส่งต่ออาหารเพื่อสุขภาพให้ทุกคนได้มากกว่าพันมื้อต่อวัน และเราอยากให้ทุกคนมาเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆ กันที่ getfresh

Our Restaurants

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s